ØKONOMI I LOLLAND KOMMUNE

Enhedslisten mener at der er råd til en bedre velfærd

Borgernær velfærd og natur
I forbindelse med Budget2020 i Lolland Kommune "gravede" Enhedslisten Lolland sig lidt ned i anlægsbudgettet, nærmere bestemt de projekter hvor der bliver overført penge fra et år til et andet (Det kan du læse meget mere om på siden LK Budget 2020).

Men det stopper jo ikke med det. Efterfølgende anerkendte de andre partier at der står penge som ikke bliver brugt. Det skal der nu kigges på. Og der er mange flere tal at "grave" sig ned i.
 
På denne side har vi samlet forskellige sager der illustrerer de problemer der er i den måde som økonomien styres på i Lollands Kommune.
 

Så rundede vi lige de 44,8 mio. til Rådhuset

Opdatering efter regnskab 2020 (10.11.2021)

Så er faktaark om økonomi i rådhusrenoveringen blevet opdateret med tal for regnskab 2020.

Der var desværre nogle tal jeg ikke kunne finde. Der står f.eks. at en del af overførslerne bliver brugt til flytningen fra Kidnakken til Rådhuset. Men der står ikke hvor meget det drejer sig om - så det er jo ikke til at sige. Kun at der er brugt penge.

Så rundede vi lige de 41 mio. til Rådhuset

Endnu et anlægsprojekt under lup  (13.08.2020)

I Maribo er Qvades tidligere administrationsbygning og pakhus næsten færdig med at blive renoveret. Formålet er at flytte nogle administrative medarbejdere fra Kidnakken og ind til torvet så det bliver mere samlet.

Enhedslisten har udarbejdet et faktaark om økonomien -- det vil blive opdateret.

Vi vil gerne minde om at det koster 2 mio. om året at bo på Kidnakken og at rengøring hver anden uge til ældre også koster 2 mio. om året.

Faktaark vedr. Rådhus

Renovering af rådhuset

Nøjagtig som på Narvikvej starter det med et lille projekt der bare vokser og vokser.

 

Politikerne endte med at bevillige 36,8 mio. (af flere omgange) og derefter er der hentet penge hist og pist.

Der er råd til at give den borgernære velfærd et løft

Om kvartalsregnskab 3:2019

Da regnskabet for årets 3. kvartal, skulle godkendes på byrådsmødet den 28. november, blev de flest glædeligt overrasket. Det viste sig at indeholde et betragteligt overskud på Lolland kommunes finanser.

Dette viser kun at det er på tide at afsætte flere penge på den borgernære velfærd til vores borgere, der er ingen grund til at vente længere.

 

I Enhedslisten har vi bemærket den himmelvide forskel der er på de regnskabstal/budget der blev fremlagt den 28. november og de regnskabstal/budget der blev fremlagt blot 3 måneder før.

Allerede nu kan vi spare 17 mio. op

En lille sammenligning af tal.

                                                                     I august:        i november:

Overskud på drift:                                      75 mio.         123 mio.kr.

Forventet plus på driften (31.12.19):   105 mio.         165 mio.

Forventet bundlinje i alt (31.12.19)          -5 mio.         +21 mio.

Overskridelse af servicerammen:              58 mio.             7 mio.

Midt imellem de 2 fremlæggelser lå budgetforhandlingerne. Man kunne få den tanke at grimme tal før budgetforhandlingerne skulle bruges som en advarsel til byrådsmedlemmerne, om nødvendigheden af at spare på driften næste år. Tanken bliver ikke mindre påtrængende af at det samme skete i 2020.

Et stort underskud stemmer godt overens med fortællingen om at Lolland Kommune er en fattig kommune. indenrigsminister Astrid Kragh (A) bevilligede da også Lolland kommune 23 mio. ekstra. I budget forhandlingerne blev underskuddet brugt som undskyldning for at de ikke kunne bruges til at sikre velfærden mod nedskæringer.

Enhedslisten er enig i at vi er en fattig kommune og at der er brug for en mere retfærdig udligning. Men det betyder ikke at forligspartierne behøver at stramme skruen så voldsomt, for at vise vores fattigdom til omverdenen. Det er ikke en anstændig politik at lade borgere, der har brug for hjælp, blive unødvendigt hårdt ramt, for at understrege en pointe. 

Under byrådsmødet i 2019 var Vibeke Grave (A) forberedt på, at nu ville Enhedslisten begynde ”at feste” og manede til besindelse. Vibeke Grave (A) sagde at vi skulle tænke på, at det skabte overskud er i kraft af lånte penge. (Det er forkert, vi har kun lånt penge til anlæg i i 2019. Ingen lån til driften (”likviditetslån”).)

 

I 2020 mente Eric Steffensen (O) at Enhedslisten opererede på "matadorpenge" når vi foreslog at gøre vaskeordningen obligatorisk og aflyse andre nedskæringer for ca. 6 mio. - i stedet for at have et budget med 32 mio. i overskud og reserve. 

I det hele taget virker det til at flertallet i Byrådet mener at der SKAL skæres ned. Det synes at der er en stor uvilje til at bruge penge på de borgere der har brug for hjælp. Også selvom pengene er der.​

Side om Budget2020

En del om projekter hvor der overføres penge

Faktaark vedr. anlægsopgaver

Nedrivningspulje

Det er her vi har lånt penge til mange års forbrug

Faktaark vedr. MOVIA

Penge retur fra Movia

De penge har været på rundtur - først det ene beløb, så det andet og tredje

Faktaark vedr. veje

Pulje vej og Park 2016 - specifikation

Der er 1 mio. vi ikke kan finde. Den er der nok, står formodentlig i en indskudt sætning. Men er det rimeligt at borgere og politikere skal lede så grundigt?

 

14 mio. i "ubrugte" bevillinger til Narvikvej 11

--- de skal da bruges på

borgernær velfærd

I december 2019/Januar 2020 kiggede Enhedslisten nærmere på bevillingerne til den nye materialegård

på Narvikvej 11.

 

Så vidt vi kan se er der sendt ca. 30 mio. i retning

af Narvikvej 11 i alt, hvis man kigger lidt i årsregnskaberne for 2017 og 2018.

 

Det er foregået som følger:

  • Først blev der bevilliget 7,1 mio. kr. til køb og indretning af Narvikvej som lokal materialegård i Nakskov

  • Så steg bevillingen til 16 mio. fordi "man" mente at det var bedre at samle det hele i en central materialegård i Nakskov (byrådet i 2. revision).

  • Det koster mere end forventet og pengene er hentet fra driften og tillægsbevillinger fra Teknisk Udvalg.

Hvis man kigger på Rådhuset og andre anlæg har processen være på samme måde. 

I december 2019 forventes der at blive brugt 18,5 mio. på ombygningerne ifgl. et midlertidig regnskab fra Administrationen til Teknisk Udvalg.  Det er mange penge; men ikke helt så mange som der er blevet brugt når man tæller de penge som er hente fra driften, med. Nogle penge som administrationen og byrådsflertallet ikke vil anderkende skal tælles med, selvom de sådan set ikke benægter at der står Narvikvej på.

I dokumentlisten til højre kan du finde papirerne som vi har udarbejdet samt link til referatet fra Teknisk Udvalgs møde hvor administrationens foreløbige regnskab blev offentliggjort.

Der har også været en artikel i Folketidende (papirudgaven) den 15.1.2020. (kan ses på biblioteket).

Møde med revisorer 2. september 2020

Vi har været til møde med Revisorer og Teknisk Udvalg, bl.a. om regningen for Materialegården på Narvikvej.

 

”Vi” er Bente Borreskov og Birthe Lauridsen fra Enhedslisten.

Det lader til at der ligger en, for os ubekendt beslutning, om at anlægsudgifter skal placeres og beskrives på den måde det sker i regnskabet og dets bemærkninger. Ifølge revisoren er det stort set en kommunal beslutning hvor anlægsudgifterne placeres og formanden for Teknisk Udvalg henviser til at det er en godkendt politisk beslutning fra flertallet, at det er som det er. Det harmonerer bare ikke med at der står i KLs folder: 

Nu er det ikke ligegyldigt hvor anlægsudgifter bogføres henne. Når en stor del af anlægsudgifterne lægges på driftskontoen betyder det at forbrug på anlæg indgår i serviceloftet, som ikke må overskrides. Hvis serviceloftet overskrides, er konsekvensen en økonomisk straf fra Folketinget. For at undgå dette skal der spares på hverdagens hjælp til borgerne.

 

I Enhedslisten synes vi at det er meget uoverskueligt at finde alle de beløb der går til de forskellige anlægsopgaver. Det bliver ikke lettere af at udgifterne konteres både på anlægs- og på driftsregnskabet. Eller af at den forklarende tekst ikke altid er til at gennemskue. Denne uigennemskuelighed er et demokratisk problem. Hvordan skal vi som borgere vurdere politikernes indsat hvis det er umuligt at gennemskue hvad de har brug pengene på???

 

Udgifterne skal fremgå af "bemærkningerne til Regnskabet" således at alle, både borgere og politikere, kan se hvad pengene er brugt til. Kun på den baggrund kan vi have en demokratisk debat om prioritering af hvordan kommunens penge skal bruges.

 

"Det kan jo ikke nytte noget at vi som politikere bevilliger et beløb til anlæg og så løber der mere på som overtræk på driftskontiene. Og at borgerne tror at det er et helt tredje beløb der er bevilliget, fordi ikke alle bevillinger er med på opgaveoversigten." siger Bente Borreskov.

"Nu har jeg så fået fortalt at det står jeg alene med; at det er med vilje at det er sådan. At der ligger en politisk beslutning om det. Gennemskuelighed for borgere og politikere er åbenbart kun af interesse for venstrefløjen. Når det er en politisk beslutning hvordan det håndteres, burde det ikke være noget problem at ændre det i en mere demokratisk retning. Det mener jeg må være en tværpolitisk opgave." slutter Bente

 

"Som det ser ud nu er jeg helt sikker på at det bliver en interessant valgkamp til næste år. Vi kommer i al fald til at debatterer demokrati og regnskab for fuld skrue. Så meget er sikkert." tilføjer Birthe Lauridsen

 

Og vi fortsætter naturligvis med vores faktaark på anlægsprojekter – så alle kan se hvad der bliver bevilliget og hvad der står i regnskabet om projekterne. Så vi i det mindste får et overblik over de samlede udgifter.

Narvikvej 11 Google Map.PNG

Narvikvej 11 - ny materialegård

Foreløbigt regnskab fra administration

Referat fra møde i Teknisk Udvalg den 4.12.2019 . se pkt. 19

Penge givet til Navikvej 11

Oversigt over bevillinger til Narvikvej 11, udarbejdet af Enhedslisten på baggrund af årsregnskab 2017 og 2018 og 2019
 

Bemærkninger fra Årsregnskab

De bemærkninger til Årsregnskab 2017 og 2018 som der henvises i oversigten over bevillinger