Møder

I Enhedslisten holder vi Generalforsamling 1 gang om året og Medlemsmøder min. 2 gange om året.

Bestyrelsen mødes 10 gange om året (vi mødes normalt ikke i Juli og december). Alle medlemmer har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret (men vi stemmer nu ikke ret tit.)

 

Møder indkaldes hovedsagelig pr. mail. Alternativt pr. SMS.

 

Vi forsøger på at holde møderne på hverdage mellem 18:00 og 20:30 og vi får lidt at spise. Møderne holdes mest i Maribo og Nakskov.

 

Når vi holder medlemsmøder har vi som oftest et emne og vi forsøger at fordele oplægget mellem medlemmerne, så de der ved mest eller er mest interesseret i området lægger ud.