© 2018 Dansk InfoDesign

BUDGET 2020

LOLLAND KOMMUNE

Pengene er der -

vi vil bruge dem på bedre service!

Hvad vil du?

Lollands Kommune skal i oktober besluttet budgettet for 2020. Det er ikke nogen lille sag, omkring 3 mia. 

Enhedslisten mener at den service vi, som kommune, giver til de borgere der har brugt for hjælp, er for dårlig. Vi har i flere år undret os: hvorfor er det umuligt at finde penge til mere end et minimum af service til borgere der har brug for hjælp?

Kommunen har beregnet at det koster ca. 2,5 mill. at give hjælp til rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Enhedslisten foreslå at vi starter der.

Enhedslisten har hvert år vist hvor pengene kan findes. Her er vores forslag til budget 2020.

Overførsel af penge til anlægsprojekter

Vi har anlægsprojekter der varer mere end 1 år og der er projekter der ikke bliver færdigt så hurtigt som planlagt. Og der er projekter/puljer der simpelthen ikke bruger de penge der er sat af. De penge der på den måde ikke bliver brugt i løbet af et regnskabsår, bliver overført til næste år.

Enhedslisten har gennemgået listen og der "står" ca. 27,5 mill. som ikke bliver brugt. Vi synes det er rimeligt at få ryddet op og tage f.eks. 2,5 mill. deraf.

 

Opdatering 31.10.2019

Efter vi gjorde administrationen opmærksom på fejl og uoverskueligheder har de hurtigt ryddet op i oversigten over anlægsprojekter Vi regner med at den nye liste bliver fremlagt sammen med næste kvartalsregnskab.

Som et eksempel har Enhedslisten gennemregnet posterne omkring nedrivningspuljer og har derefter fået administrationens bekræftelse på at det er rigtigt. Du kan læse om den del i dette fakta ark.

 

Er du enig?

Kontakt dit kommunalbestyrelsesmedlem. Du finde kontakt oplysninger på kommunens hjemmeside

Hvad er kvalitetsstandarden?

Kvalitetsstandarden er listen over den hjælp som kommunen kan give. For at få hjælpen skal du ansøge kommunen og en kommunal medarbejder skal visiterer dig.

I kvalitetsstandarden er hjælpe udregnet på minutter.

Hvis du vil se hele kvalitetsstandarden skal du klikke på linket i højre side. Hvis du søger på kommunens hjemmeside får du standarden for 2018, men kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 en ny standard for 2019, hvor der er færre minutter. F.eks. rengøring 20 min hver 3. uge i stedet for rengøring 30 min hver 3. uge.

Vedtagelsen fra december finder du som bilag til referat fra kommunalbestyrelsesmødet i december. Det er den vi har linket til.

PRESSE

Følg linket og se standarden på de udvalgte opgaver.

Kunne du nå tingene på den tid?

ENHEDSLISTENS FORSLAG VEDR. BUDGET 2020

Kommunalbestyrelsens beslutning

Overførsler 2018 --> 2019

Enhedslistens kommentarer til overførsel af anlægsprojekter

Oversigt

Personlig hjælp og pleje i Lollands Kommune

Kvalitetsstandard 2019

(som vedtaget)

PRESSE FRA ANDRE

Folketidende den 16.10.2019

Artikel om 1. behandling om budget

 

DOKUMENTER

Folketidende den 10.8.2019

Artikel

 

Pressemeddelelse fra Enhedslisten om budgetaftalen den 29.10.2019

Pressemeddelelse

Faktaark om nedrivningspuljer

 

Her er der penge til service - et par eksempler

Nedrivning af sygeplejeboliger i Maribo

Bevilling: 5,2 mill. i 2018

Overført: 5,2 mill.

Sygeplejeboligerne blev revet ned i 2018 for penge hentet i Grundejernes Investeringsfond. Vi kan se i papirerne at der forventes at bruges ca. 200.000 i 2019. Der burde være sendt mindst 4,5 mill. retur til kommunekassen allerede i 2018. 

Digitalt byggesagsarkiv
Der blev bevilliget 1,8 mil. i 2014.

Brugt 10.000 i 2015, ca. 400.000 i 2016, 0 i 2017, 0 i 2018

I papirerne kan vi se at der forventes at bruges ca. 650.000 i 2019. Vi har ikke kunne finde et referat hvor der står til hvad.

Overført ca. 1,39 mill.

Enhedslisten mener at det projekt burde være afsluttet i 2016/17 og pengene sendt retur til kommunekassen. Når der så i 2019 skulle bruges penge igen, må der søges igen. Ellers er det ikke politikerne der styrer økonomien.

Konkurrence

 

Send svaret på disse 3 spørgsmål til lolland@enhedslisten.dk

Du er blevet svækket af alder og bor i eget hjem. Kommunen mener du har behov for hjælp til nedenstående opgaver. Du lider ikke af sygdomme der kræver ekstra.

 

Hvor mange minutter må hjælpen tage jf. Lolland Kommunes kvalitetsstandard for 2019?

1. spørgsmål - Hjælp til indkøb

Indeholder: Hjælp til at skrive indkøbsseddel, en gang ugentlig. - Hjælp til at bestille varer hos købmand, en gang ugentlig

Svar: 4 min x 1 ugentligt

2. spørgsmål - Hjælp til tøjvask

Indeholder: Vasketøjet sorteres Vasketøjet lægges i vaskemaskinen, dosere vaskemiddel, indstille program, Hænge tøj op til tørring/tørretumbler, Lægge tøj sammen og på plads

Svar: 15 min pr. vask x 1 ugentligt (20 min hvis du bruger fællesvaskeri)

3. spørgsmål - Servering af middagsmåltid

indeholder: Opvarmning og/eller servering af middagsmåltid, leveret fra godkendt privat leverandør. Inkl. oprydning. Inkl. anrette drikkevarer.

Svar: Opvarmning og servering Dagligt x 1 i 7 min

Vinderne er fundet og har fået direkte besked

1. præmie

kaffegave

2 poser fairtrade, øko kaffe

2. præmie

Boggave

Fra en farlig til en samfundsnyttig finanssektor

af Per Bregengaard og Søren Kolstrup

3. præmie

boggave

Finansministerens højreorienterede regnemaskine

af Per Bregengaard