Om Enhedslisten Lolland

I Lolland Kommune kæmper Enhedslisten for:

 • at knække sprøjten omkring drikkevandsboringer

 • at indføre blomstrende frugtoaser, 100 pct. økologi og plads til langt mere natur blandt andet gennem mageskifte af kommunal jord.

 • at sikre en værdig ældrepleje med rengøring mindst hver anden uge

 • at sikre gratis tandpleje til alle på overførselsindkomst,

 • pusterum i rådighedskrav for syge, hjemløse og udsatte, en aktivering med udgangspunkt i kompetencegivende uddannelse & jobtræning- fra dag ét.

 • at styrke sundhedstilbud gennem adgang uden brugerbetaling (også når det gælder psykologhjælp) og gennem styrkelse af sundhedscenteret i Nakskov.

 • samfundet skal sikre lige adgang for alle i det offentlige rum

 • at sikre gode trafikforbindelser- også bybusdrift i Nakskov om lørdagen

 • at respektere beboerdemokratiet i almene boliger, ingen nedrivninger uden beboernes godkendelse

 • at sikre en folkeskole med én matrikel, én ledelse, en lærertidsaftale underskrevet af begge parter og flere specialklasser.

 • at skabe daginstitutioner med langt flere ansatte pædagoger

 • at sikre vores historiske kulturmiljø – stop nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

 

På landsplan er vi særlig optaget af krav, der har betydning for Lolland Kommunes borgere. Det gælder:

 • Afskaffelse af alle fattigdomsydelser

 • Stop for stigning i pensionsalderen og ret til tidlig tilbagetrækning for nedslidte

 • 80 pct. statsgodtgørelse for udgifter til overførselsindkomster (ikke som nu ned til 20 pct. Vanvid!)

 • nej til nedrivning af almene boliger, ja til langt flere almene boliger – også i København

 • ja til en offentlig, kundestyret bank med filialer i alle egne af landet, lokale andelskasser understøttet af Nationalbanken med IT, der tjener lokalsamfundet 

Vi siger nej tak til banditter i habitter.

Hent Enhedslisten Lollands kommunalpolitiske program her.

Enhedslistens forslag til en Solidarisk udligningsreform. Se her.