BYRÅDET/KOMMUNALBESTYRELSEN

Medlem af kommunalbestyrelsen

Byrådsmedlem Bente Borreskov
Bente Borreskov

Som kommunalbestyrelsesmedlem  

arbejder jeg for, at Enhedslistens holdninger påvirker beslutningerne i stort som småt.  Se vores kommunalpolitiske program her.

Bente har følgende poster:

  • Medlem af byrådet i Lolland kommune.

  • Medlem af Ældre- og sundhedsudvalget, samt Teknik udvalget.

  • Medlem af handicaprådet og udsatterådet.

  • Medlem af Enhedslistens Repræsentantskab i Region Sjælland.

For at aflaste Bente Borreskov sidder bestyrelsesmedlem Birthe Lauridsen i udvalget REEL

"HEMMELIGT ARBEJDENDE GRUPPE" siger i?

Vi har grupper i Lolland Kommune der arbejder med væsentlige politiske områder, men gruppernes referater findes ikke på hjemmesiden og det er ikke offentligt hvem der deltager.

Fehmerengruppen har udarbejdet en startegi som ikke været i høring, men fremlægges til vedtagelse på byrådsmødet den 27. april 2021.

Vi har også en Boligpolitiskgruppe som f.eks. kontakter ministeriet og beder om at boligområder bliver betragtet som et hele så det kan komme på diverse mærkelige lister med store følger både for beboere og boligselskaber. Borgerne høre det ved en tilfældighed.

I Enhedslisten mener vi at referater fra så vigtige grupper skal være offentlige og alle borgere i kommunen skal have mulighed for at holde sig orienteret. Berører en beslutning nogle borgere direkte skal de høres.

DOKUMENTER

Fehmernstrategi i Ø udgaven

En af de hemmeligt arbejdende grupper i Lolland Kommune (Fehmerngruppen) har udarbejdet en "Fehmernstrategi".
 

I den strategi er der planer om væsentlige ændringer, f.eks. i Rødby/Rødby Havn området.

Enhedslisten har læst den igennem og forbedret den lidt. Der var dog ikke meget tid, da den først blev offentlig en uge før den skulle vedtages.

Du kan læse den her
Har du ideer til flere forbedringer og kommentarer så skriv til lolland@enhedslisten.dk eller til kommunen

Høringssvar til forslag om ny Skolestruktur

Skolestrukturen har en stor indflydelse på kommunens struktur og sammen-hængskraft. Se høringssvaret her.

Se udtalelsen her.