BYRÅDET/KOMMUNALBESTYRELSEN

Medlem af kommunalbestyrelsen

Byrådsmedlem Bente Borreskov
Bente Borreskov

Som kommunalbestyrelsesmedlem  

arbejder jeg for, at Enhedslistens holdninger påvirker beslutningerne i stort som småt.  Se vores kommunalpolitiske program her.

Bente har følgende poster:

  • Medlem af byrådet i Lolland kommune.

  • Medlem af Ældre- og sundhedsudvalget, samt Teknik udvalget.

  • Medlem af handicaprådet og udsatterådet.

  • Medlem af Enhedslistens Repræsentantskab i Region Sjælland.

For at aflaste Bente Borreskov sidder bestyrelsesmedlem Birthe Lauridsen i udvalget REEL

DOKUMENTER

Talepapirer til byrådsmøde d. 27. juni:

Pkt. 2 Forslag til ny skole- og dagbudsstruktur. Hent pdf her

Pkt 4 Revisionens beretning om  manglende overholdelse af  tidsfrister. Hent pdf her

Høringssvar til forslag om ny Skolestruktur

Skolestrukturen har en stor indflydelse på kommunens struktur og sammen-hængskraft. Se høringssvaret her.

Se udtalelsen her.