© 2018 Dansk InfoDesign

BYRÅDET/KOMMUNALBESTYRELSEN

Medlem af kommunalbestyrelsen

Bente Borreskov

Som kommunalbestyrelsesmedlem  

arbejder jeg for, at Enhedslistens holdninger påvirker beslutningerne i stort som småt.  Se vores kommunalpolitiske program her.

Bente har følgende poster:

  • Medlem af byrådet i Lolland kommune.

  • Medlem af Ældre- og sundhedsudvalget, samt Teknik udvalget.

  • Medlem af handicaprådet og udsatterådet.

  • Medlem af KKR (Kommune Kontakt Rådet), som består af samtlige borgmestre og andre repræsentanter fra de 17 kommuner i Region Sjælland.

  • Herigennem medlem af SKU (Sundheds Koordinations Udvalget), som består af politiske repræsentanter fra Regionen og kommunerne, samt praktiserende læger i Region Sjælland. Udvalget udfærdiger bl.a. sundhedsaftalerne.

  • Medlem af Praksisplanudvalget, som består af repræsentanter fra Regionen, kommunerne og praktiserende læger.

  • Medlem af samarbejdsudvalget for psykologer.

  • Medlem af Enhedslistens Repræsentantskab i Region Sjælland.

DOKUMENTER

Talepapirer til byrådsmøde d. 27. juni:

Pkt. 2 Forslag til ny skole- og dagbudsstruktur. Hent pdf her

Pkt 4 Revisionens beretning om  manglende overholdelse af  tidsfrister. Hent pdf her

Høringssvar til forslag om ny Skolestruktur

Skolestrukturen har en stor indflydelse på kommunens struktur og sammen-hængskraft. Se høringssvaret her.

Se udtalelsen her.