Borgernær velfærd og natur

Enhedslisten mener at der er råd til en bedre velfærd

I forbindelse med Budget2020 i Lolland Kommune "gravede" Enhedslisten Lolland sig lidt ned i anlægsbudgettet, nærmere bestemt de projekter hvor der bliver overført penge fra et år til et andet (Det kan du læse meget mere om på siden LK Budget 2020).
Men det stopper jo ikke med det. Efterfølgende anerkendte de andre partier at der står penge som ikke bliver brugt. Det skal der nu kigges på. Og der er mange flere tal at "grave" sig ned i.
 
Vi har derfor valgt at starte en nye side med en mere overordnet indgangsvinkel på økonomien i Lollands Kommune.
Borgernær velfærd og natur

Møde med revisorer 2. september 2020

Vi har været til møde med Revisorer og Teknisk Udvalg, bl.a. om regningen for Materialegården på Narvikvej.

 

”Vi” er Bente Borreskov og Birthe Lauridsen fra Enhedslisten.

Det lader til at der ligger en, for os ubekendt beslutning, om at anlægsudgifter skal placeres og beskrives på den måde det sker i regnskabet og dets bemærkninger. Ifølge revisoren er det stort set en kommunal beslutning hvor anlægsudgifterne placeres og formanden for Teknisk Udvalg henviser til at det er en godkendt politisk beslutning fra flertallet, at det er som det er.

Nu er det ikke ligegyldigt hvor anlægsudgifter bogføres henne. Når en stor del af anlægsudgifterne lægges på driftskontoen betyder det at forbrug på anlæg indgår i serviceloftet, som ikke må overskrides. Hvis serviceloftet overskrides, er konsekvensen en økonomisk straf fra Folketinget. For at undgå dette skal der spares på hverdagens hjælp til borgerne.

 

I Enhedslisten synes vi at det er meget uoverskueligt at finde alle de beløb der går til de forskellige anlægsopgaver. Det bliver ikke lettere af at udgifterne konteres både på anlægs- og på driftsregnskabet. Eller af at den forklarende tekst ikke altid er til at gennemskue. Denne uigennemskuelighed er et demokratisk problem. Hvordan skal vi som borgere vurdere politikernes indsat hvis det er umuligt at gennemskue hvad de har brug pengene på???

 

I Enhedslisten mener vi at udgifterne skal fremgå af bemærkningerne til Regnskabet således at alle, både borgere og politikere, kan se hvad pengene er brugt til. Kun på den baggrund kan vi have en demokratisk debat om prioritering af hvordan kommunens penge skal bruges.

 

"Det kan jo ikke nytte noget at vi som politikere bevilliger et beløb til anlæg og så løber der mere på som overtræk på driftskontiene. Og at borgerne tror at det er et helt tredje beløb der er bevilliget, fordi ikke alle bevillinger er med på opgaveoversigten." siger Bente Borreskov.

"Nu har jeg så fået fortalt at det står jeg alene med; at det er med vilje at det er sådan. At der ligger en politisk beslutning om det. Gennemskuelighed for borgere og politikere er åbenbart kun af interesse for venstrefløjen. Når det er en politisk beslutning hvordan det håndteres, burde det ikke være noget problem at ændre det i en mere demokratisk retning. Det mener jeg må være en tværpolitisk opgave." slutter Bente

 

"Som det ser ud nu er jeg helt sikker på at det bliver en interessant valgkamp til næste år. Vi kommer i al fald til at debatterer demokrati og regnskab for fuld skrue. Så meget er sikkert." tilføjer Birthe Lauridsen

 

Og vi fortsætter naturligvis med vores faktaark på anlægsprojekter – så alle kan se hvad der bliver bevilliget og hvad står i regnskabet om projekterne. Så vi i det mindste får et overblik over de samlede udgifter.
 

Så rundede vi lige de 41 mio. til Rådhuset

Endnu et anlægsprojekt under lup  (13.08.2020)

I Maribo er Qvades tidligere administrationsbygning og pakhus næsten færdig med at blive renoveret. Formålet er at flytte nogle administrative medarbejdere fra Kidnakken og ind til torvet så det bliver mere samlet.

Enhedslisten har udarbejdet et faktaark om økonomien -- det vil blive opdateret.

Vi vil gerne minde om at det koster 2 mio. om året at bo på Kidnakken og at rengøring hver anden uge til ældre også koster 2 mio. om året.

Der er råd til at give den borgernære velfærd et løft

Om kvartalsregnskab 3:2019

Da regnskabet for årets 3. kvartal, skulle godkendes på byrådsmødet den 28. november, blev de flest glædeligt overrasket. Det viste sig at indeholde et betragteligt overskud på Lolland kommunes finanser.

Dette viser kun at det er på tide at afsætte flere penge på den borgernære velfærd til vores borgere, der er ingen grund til at vente længere.

 

I Enhedslisten har vi bemærket den himmelvide forskel der er på de regnskabstal/budget der blev fremlagt den 28. november og de regnskabstal/budget der blev fremlagt for blot 3 måneder siden.

Allerede nu kan vi sparer 17 mio. op

En lille sammenligning af tal.

                                                                     I august:        i november:

Overskud på drift:                                      75 mio.         123 mio.kr.

Forventet plus på driften (31.12.19):   105 mio.         165 mio.

Forventet bundlinje i alt (31.12.19)          -5 mio.         +21 mio.

Overskridelse af servicerammen:              58 mio.             7 mio.

 

Penge til anlæg

De første 3 kvartaler har vi brugt 55 mio. anlæg.

Budgettet for årets sidste 3 måneder er på 129 mio.

Vi synes at det lyder urealistisk at vi kan nå at bruge alle de penge

14 mio. i ubrugte bevillinger

til Narvikvej 11

--- de skal da bruges på

borgernær velfærd

I december 2019/Januar 2020 kiggede Enhedslisten

nærmere på bevillingerne til den nye materialegård

på Narvikvej 11.

 

Såvidt vi kan se er der sendt ca. 30 mio. i retning

af Narvikvej 11 i alt, hvis man kigger lidt i årsregnskaberne for 2017 og 2018.

 

De 16 mio. blev bevilliget af byrådet i 2. revision af bevillingerne (1. gang var det 7,1 mio). Resten er kommet til senere som overtræk på driften og tillægsbevillinger fra Teknisk Udvalg. (jf. det foreløbige regnskab i december 2019).

I følge Administrationens fremlæggelse for Teknisk Udvalg i december 2019 forventes der at blive brugt 18,5 mio. på ombygningerne. Det er mange penge; også flere end de oprindelige ca. 7 mio. Men i Enhedslisten er vi rigtig glade for at forvaltningen dog har kunne holde noget snor i regningerne så de ikke endte på de 30 mio. Også selvom de ikke helt har kunne holde styr på bevillingerne.

For så er der altså 12 mio. i overskud - dem foreslår Enhedslisten bliver brugt på Borgernær velfærd.

I dokumentlisten til højre kan du finde papirerne som vi har udarbejdet samt link til referatet fra Teknisk Udvalgs møde hvor administrationens foreløbige regnskab blev offentliggjort.

Der har også været en artikel i Folketidende (papirudgaven) den 15.1.2020. (kan ses på biblioteket).

Budgetproces

Midt imellem de 2 fremlæggelser lå budgetforhandlingerne. Man kunne få den tanke at grimme tal før budgetforhandlingerne skulle bruges som en advarsel til byrådsmedlemmerne, om nødvendigheden af at spare på driften næste år.

Et stort underskud stemmer godt overens med fortællingen om at Lolland Kommune er en fattig kommune. indenrigsminister Astrid Kragh (A) bevilligede Lolland kommune 23 mio. ekstra til velfærd. I forhandlingerne blev underskuddet brugt som undskyldning for at de ikke kunne bruges til at sikre velfærden mod nedskæringer.

Enhedslisten er enig i at vi er en fattig kommune og at der er brug for en mere retfærdig udligning. Men det betyder ikke at forligspartierne behøver at stramme skruen så voldsomt, for at vise vores fattigdom til omverdenen. Der er mange borgere der bliver ramt hårdt af den ringe service og de kan ikke vente på en ny udligningsreform.

Enhedslisten mener ikke at det er en anstændig politik at lade borgere, der har brug for hjælp, blive unødvendigt hårdt ramt, for at understrege en pointe. Der er rigeligt med pointer uden det.

Under byrådsmødet var Vibeke Grave (A) forberedt på, at nu ville Enhedslisten begynde ”at feste” og manede til besindelse. Vibeke Grave (A) sagde at vi skulle tænke på, at det skabte overskud er i kraft af lånte penge. Det er forkert, vi har kun lånt penge til anlæg i år. Ingen lån til driften (”likviditetslån”).

Man kan håbe på det gør indtryk på de lokale Socialdemokrater, at Magnus Heunicke, (Ældreminister A), forleden dag udtalte at han er bekymret og utilfreds med at nogle kommuner laver nedskæringer på de ældre, når kommunerne har fået ekstra penge til ældreområdet i økonomiaftalen med kommunerne.

Alt dette viser at der er råd til at fjerne de værste tidsler, blandt nedskæringerne på budgettet i 2020. Og mere end det; vi mener også at der for eksempel er råd til rengøring hver 2 uge hos vores hjemmeboende borgere, som har brug for hjælp til rengøringen samt en investering i mobbefrie skoler. Ingen af delene er luksus.

Narvikvej 11 Google Map.PNG

Side om Budget2020

En del om projekter hvor der overføres penge

Narvikvej 11 - ny materialegård

Foreløbigt regnskab fra administration

Referat fra møde i Teknisk Udvalg den 4.12.2019 . se pkt. 19

Penge givet til Navikvej 11

Oversigt over bevillinger til Narvikvej 11, udarbejdet af Enhedslisten på baggrund af årsregnskab 2017 og 2018 og 2019
 

Bemærkninger fra Årsregnskab

De bemærkninger til Årsregnskab 2017 og 2018 som der henvises i oversigten over bevillinger

 

Faktaark vedr. anlægsopgaver

Nedrivningspulje

Det er her vi har lånt penge til mange års forbrug

Faktaark vedr. MOVIA

Penge retur fra Movia

De penge har været på rundtur - først det ene beløb, så det andet og tredje

Faktaark vedr. veje

Pulje vej og Park 2016 - specifikation

Der er 1 mio. vi ikke kan finde. Den er der nok, står formodentlig i en indskudt sætning. Men er det rimeligt at borgere og politikere skal lede så grundigt?

Faktaark vedr. Rådhus

Renovering af rådhuset

Nøjagtig som på Narvikvej starter det med et lille projekt der bare vokser og vokser.

 

Politikerne endte med at bevillige 36,8 mio. (af flere omgange) og derefter er der hentet penge hist og pist.