© 2018 Dansk InfoDesign

Borgernær velfærd og natur

Enhedslisten mener at der er råd til en bedre velfærd

I forbindelse med Budget2020 i Lolland Kommune "gravede" Enhedslisten Lolland sig lidt ned i anlægsbudgettet, nærmere bestemt de projekter hvor der bliver overført penge fra et år til et andet (Det kan du læse meget mere om på siden LK Budget 2020).
Men det stopper jo ikke med det. Efterfølgende anerkendte de andre partier at der står penge som ikke bliver brugt. Det skal der nu kigges på. Og der er mange flere tal at "grave" sig ned i.
 
Vi har derfor valgt at starte en nye side med en mere overordnet indgangsvinkel på økonomien i Lollands Kommune.

Der er råd til at give den borgernære velfærd et løft

Om kvartalsregnskab 3:2019

Da regnskabet for årets 3. kvartal, skulle godkendes på byrådsmødet den 28. november, blev de flest glædeligt overrasket. Det viste sig at indeholde et betragteligt overskud på Lolland kommunes finanser.

Dette viser kun at det er på tide at afsætte flere penge på den borgernære velfærd til vores borgere, der er ingen grund til at vente længere.

 

I Enhedslisten har vi bemærket den himmelvide forskel der er på de regnskabstal/budget der blev fremlagt den 28. november og de regnskabstal/budget der blev fremlagt for blot 3 måneder siden.

Allerede nu kan vi sparer 17 mio. op

En lille sammenligning af tal.

                                                                     I august:        i november:

Overskud på drift:                                      75 mio.         123 mio.kr.

Forventet plus på driften (31.12.19):   105 mio.         165 mio.

Forventet bundlinje i alt (31.12.19)          -5 mio.         +21 mio.

Overskridelse af servicerammen:              58 mio.             7 mio.

 

Penge til anlæg

De første 3 kvartaler har vi brugt 55 mio. anlæg.

Budgettet for årets sidste 3 måneder er på 129 mio.

Vi synes at det lyder urealistisk at vi kan nå at bruge alle de penge

Budgetproces

Midt imellem de 2 fremlæggelser lå budgetforhandlingerne. Man kunne få den tanke at grimme tal før budgetforhandlingerne skulle bruges som en advarsel til byrådsmedlemmerne, om nødvendigheden af at spare på driften næste år.

Et stort underskud stemmer godt overens med fortællingen om at Lolland Kommune er en fattig kommune. indenrigsminister Astrid Kragh (A) bevilligede Lolland kommune 23 mio. ekstra til velfærd. I forhandlingerne blev underskuddet brugt som undskyldning for at de ikke kunne bruges til at sikre velfærden mod nedskæringer.

Enhedslisten er enig i at vi er en fattig kommune og at der er brug for en mere retfærdig udligning. Men det betyder ikke at forligspartierne behøver at stramme skruen så voldsomt, for at vise vores fattigdom til omverdenen. Der er mange borgere der bliver ramt hårdt af den ringe service og de kan ikke vente på en ny udligningsreform.

Enhedslisten mener ikke at det er en anstændig politik at lade borgere, der har brug for hjælp, blive unødvendigt hårdt ramt, for at understrege en pointe. Der er rigeligt med pointer uden det.

Under byrådsmødet var Vibeke Grave (A) forberedt på, at nu ville Enhedslisten begynde ”at feste” og manede til besindelse. Vibeke Grave (A) sagde at vi skulle tænke på, at det skabte overskud er i kraft af lånte penge. Det er forkert, vi har kun lånt penge til anlæg i år. Ingen lån til driften (”likviditetslån”).

Man kan håbe på det gør indtryk på de lokale Socialdemokrater, at Magnus Heunicke, (Ældreminister A), forleden dag udtalte at han er bekymret og utilfreds med at nogle kommuner laver nedskæringer på de ældre, når kommunerne har fået ekstra penge til ældreområdet i økonomiaftalen med kommunerne.

Alt dette viser at der er råd til at fjerne de værste tidsler, blandt nedskæringerne på budgettet i 2020. Og mere end det; vi mener også at der for eksempel er råd til rengøring hver 2 uge hos vores hjemmeboende borgere, som har brug for hjælp til rengøringen samt en investering i mobbefrie skoler. Ingen af delene er luksus.

Side om Budget2020

En del om projekter hvor der overføres penge