Bliv medlem af Enhedslisten

Indtægter i Enhedslisten Lolland

I Enhedslisten bestræber vi os på at have et kontingent hvor de fleste har råd til at være med. Derfor er vores kontingent afhængig af indkomsten. Har du en lav indkomst betaler du et lille kontingent og kan få det ekstra nedsat hvis du f.eks. er så uheldig at havne på kontanthjælp.

 

Ud over kontingentet har Enhedslisten indtægter fra den partiskat som medlemmer betaler hvis de har hverv der giver et honorar og fra det almindelige partitilskud fra stemmer til kommunalvalget.

Meld dig ind her.

NB:  Linket åbner hovedforeningens hjemmeside i nyt vindue.