Arbejdsgrupper

Medlemmer i Enhedslisten har mange forskellige interesseområder. Disse områder kan man dyrke i forskellige arbejdsgrupper.

Vi opretter midlertidige grupper f.eks. i forbindelse med valg eller kampagner og har forskellige faste arbejdsgrupper.

Medlemsplejegruppen
Denne gruppe inviterer nye medlemmer til et lille kaffemøde for at sige pænt goddag. På mødet fortæller vi om hvad der sker i Enhedslisten Lolland og du får lejlighed til at fortælle hvilke politik-områder du er optaget af.

 

Kommunalgruppe
Denne gruppe er baggrundsgruppe for vores kommunalbestyrelsesmedlem, Bente Borreskov. Gruppen mødes og snakker om de ting der er på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, hvad der er vigtigt for Enhedslisten og hvad der skal siges. Vi har desuden nogle medlemmer med viden på særlige områder, som gruppen kan kontakte for at få mere at vide f.eks. når det handler om boligpolitik eller handicappolitik.


Udsatteråd / - politik
Enhedslisten har presset på for at få oprettet et udsatteråd og det blev oprettet i 2018. 

Det kan være svært nok at finde kræfter til at øve politisk indflydelse. Men hvis man er i en livsfase med sygdom eller andre store udfordringer er det nærmest umuligt. Samtidig er der i dag en reel risiko for at ende i fattigdom med mangel på mad og andre basale fornødenheder, hvis man f.eks. bliver ramt af langvarig sygdom. Og fattigdom har det med at lukke munden på folk fordi mange skammer sig over deres situation.

 

Derfor mener Enhedslisten det er vigtigt at de forskellige foreninger m.v. der yder en indsats på området samler sig og forsøger at påvirke politikken ved at gøre opmærksom på virkeligheden – hvilke problemer der er og hvilke mennesker det rammer. 

 

Bente Borreskov sidder i Udsatterådet som kommunalpolitiker og vores udvalg støtter hende i det arbejde.